Vy Vo đã xác nhận khách hàng Trần Nguyễn Yến Nhi từ admin đặt