Vy Vo đã xác nhận khách hàng Nga Trần từ admin đặt