Vy Vo đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thế Duy từ admin đặt