Vy Vo đã xác nhận khách hàng Lâm Minh Quang từ admin đặt