thu.nguyen đã xác nhận khách hàng Võ Ngọc Minh Thiện từ admin đặt