quynh.anh đã xác nhận khách hàng vo thi truc lam từ admin đặt