quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:23;12/11 cho khách hàng vo thi truc lam