quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thủy Nguyễn từ admin đặt