quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Giàu từ admin đặt