quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thanh Phương từ admin đặt