quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Hữu Thắng từ admin đặt