quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Hoàng Hoài Thu từ admin đặt