quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hong Nguyen từ admin đặt