quynh.anh đã xác nhận khách hàng Đào Xuân Quang từ admin đặt