quynh.anh đã xác nhận khách hàng Chau Ngoc Han từ admin đặt