quynh.anh đã chuyển khách hàng Hoàng Bảo Trâm từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán