Nhi Le đã xác nhận khách hàng Nguyen Thi Huyen Tran từ admin đặt