Nhi Le đã xác nhận khách hàng NGUYEN QUYNH ANH từ admin đặt