Nhi Le đã xác nhận khách hàng Bảo Hỷ Kỳ Nguyễn từ admin đặt