Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM – Divo diva cho khách hàng Admin Trâm