Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM- Cẩm Thơ, Quang Đức Zing, Quỳnh Nguyễn tuổi trẻ, Vân thanh niên, Duy Linh 24h, Mai Nhật VNEXPRESS cho khách hàng Admin Trâm