duy.cao đã xác nhận khách hàng Nguyễn Minh Hoà từ admin đặt