duy.cao đã xác nhận khách hàng Lữ Thị Kim Ngân từ admin đặt