Vy Vo đã xác nhận khách hàng Nguyễn Hà từ admin đặt