Vy Vo đã xác nhận khách hàng Ngọc Anh từ admin đặt