Vy Vo đã xác nhận khách hàng Đỗ Ngọc Khánh từ admin đặt