thu.nguyen đã XOÁ khách hàng Lê Tiến Đạttừ danh sách KH chưa thanh toán