thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành nguyen thị minh tram – CK – 13:45 2/10/2022 cho khách hàng Nguyễn Thị Minh Trâm