thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Team Nova Entertainment – Khách mời thành Team Nova Entertainment – VM cho khách hàng Admin Thư