thu.nguyen đã chuyển khách hàng Bùi Kim Xuyến từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán