quynh.anh đã XOÁ khách hàng Nguyễn Văn Nghĩatừ danh sách KH chưa thanh toán