quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thuy Ho từ admin đặt