quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thanh Thư từ admin đặt