quynh.anh đã xác nhận khách hàng Phạm Ngọc Hải từ admin đặt