quynh.anh đã xác nhận khách hàng Hồ Thị Diễm Chi từ admin đặt