quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:23;16/11 cho khách hàng Hồ Thị Kim Thanh