quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 17:59 08/10 up ghế thành 17:59 08/10 up 2 Standard lên 2 Vip bù thêm 600k cho khách hàng Thanh Nguyen