quynh.anh đã chuyển khách hàng Lưu Huyền Trang từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán