duy.cao đã XOÁ khách hàng test testtừ danh sách KH chưa thanh toán