duy.cao đã xác nhận khách hàng Thế Trung từ admin đặt