duy.cao đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thế Duy từ admin đặt