duy.cao đã xác nhận khách hàng Ngọc Thuận từ admin đặt