duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ bạn Ngân – dis10% thành bạn Ngân – dis10% – chưa ck cho khách hàng anh Vũ