Mây Saigon – Nhà Hát Thanh Niên – 4 Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ: Nhà hát Thanh Niên - 4 Phạm Ngọc Thạch phường Bến Nghé, quận 1

HÌNH ẢNH SÂN KHẤU