Vy Vo đã xác nhận khách hàng Trương Xuân Hiển từ admin đặt