Vy Vo đã xác nhận khách hàng Phạm thị kim hương từ admin đặt