Vy Vo đã xác nhận khách hàng Phạm Thị Hồng Trang từ admin đặt