Vy Vo đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thông từ admin đặt