Vy Vo đã xác nhận khách hàng Ngọc Khánh từ admin đặt