Vy Vo đã xác nhận khách hàng Hà Lệ Ngọc từ admin đặt